Uppstart - Sekoia

Uppstart

Uppstart med Sekoia

1. Uppstartsmöte
Syftet med mötet är att samla de personer som spelar en viktig roll i den kommande implementeringen av Sekoia. På mötet dryftar man och planerar implementerings-fasen, ger en djupare insikt i Sekoia samt klargör ansvarsfördelningen av praktiska uppgifter i samband med implementeringen.
2. Ledningsmöte
Syftet med ledningsmötet är göra ledarna redo för att axla sina roller, primärt med fokus på den kommande implementeringen, men även generellt gentemot Sekoia. I dialogen kring ansvar och roller kommer man även ha fokus på de vinster som Sekoia kan bidra med till organisationen likväl som ledningsperspektivet.
3. Kick-off
Syftet med Kick Off´en är att ge medarbetarna en introduktion till Sekoia och den kommande implementeringen. Primärt läggs fokus på Sekoia samt syftet och de vinster som arbetet med Sekoia kan bidra med i medarbetarnas dagliga arbete.