Planera dagen utifrån den boendes behov

Skapa en struktur som sätter kärnuppgiften i fokus

Struktur

Större överblick

Tal till text

Uppgifter i Sekoia

Uppgifter i Sekoia

Utför, flytta eller avboka uppgifter

Med ett enkelt tryck kan du kvittera ett utfört uppdrag. Du kan även flytta eller ställa in uppgifter om det är relevant. Sekoia registrerar allt, och du kan senare hämta en loggfil med all information.
Filtrera på uppdragstyper

Filtrera på uppgiftstyper och yrkesgrupp

Som medarbetare är det inte alla typer av uppgifter som är relevanta för dig. Därför kan du filtrera uppgifterna i Sekoia så att du till exempel bara ser undersköterskauppgifter. Du kan också bara välja specifika typer av uppgifter, exempelvis medicinrelaterade uppgifter.
Uppgiftsbeskrivningar

Uppgiftsbeskrivningar

Under varje enskilt uppgift i Sekoia kan du lägga till en uppgiftsbeskrivning. Här kan du specificera exakt hur en uppgift ska lösas. Därmed säkerställs att alla uppgifter utförs på samma sätt − oavsett vem som är på jobbet.
Ad hoc-uppgifter

Skapa ad hoc-uppgifter

Inom vården sker sällan allt precis som planerat. Därför kan du skapa ad hoc-uppgift i Sekoia. Exempelvis om en boende behöver en extra tandborstning eller extra tillsyn.
"Det var en utmaning att hinna med allt vi skulle. Och därefter signera och dokumentera arbetet för att kunna följa och säkerställa att uppgifterna utförts och dokumenterats."
Antonio Cabot, Verksamhetschef på Gutasund
Thumbnail uppgifter