Planera dagen utifrån den boendes behov - Sekoia

Planera dagen utifrån den boendes behov

Skapa en struktur som sätter kärnuppgiften i fokus. För den enskilda boende. Jobba tilsammans om att skapa en personcentrerad vård och omsorg.

Struktur

Större överblick

Tal till text

Uppgifter i Sekoia

Uppgifter i Sekoia

Utför, flytta eller avboka uppgifter

Uppgifter visar vad vi ska göra, när det ska utföras med en beskrivning av hur uppgiften ska genomföras.

Med ett enkelt tryck kan du kvittera ett utfört uppdrag. Du kan även flytta eller ställa in insatser om det är relevant. Sekoia registrerar allt, och du kan senare hämta en loggfil med all information.
Filtrera på uppdragstyper

Filtrera på uppgiftstyper och yrkesgrupp

Som medarbetare är det inte alla typer av uppgifter som är relevanta för dig. Därför kan du filtrera uppgifterna i Sekoia så att du till exempel bara ser undersköterskauppgifter. Du kan också bara välja specifika typer av uppgifter, exempelvis medicinrelaterade uppgifter.
Uppgiftsbeskrivningar

Uppgiftsbeskrivningar

Under varje enskild uppgift i Sekoia kan du lägga till en uppgiftsbeskrivning. Här kan du specificera exakt hur en uppgift ska lösas. Därmed säkerställs att alla uppgifter utförs på samma sätt − oavsett vem som är på jobbet.
Ad hoc-uppgifter

Skapa ad hoc-uppgifter

Inom vården sker sällan allt precis som planerat. Därför kan du skapa ad hoc-uppgift i Sekoia. Exempelvis om en boende behöver en extra tandborstning eller extra tillsyn.
"Det var en utmaning att hinna med allt vi skulle. Och därefter signera och dokumentera arbetet för att kunna följa och säkerställa att uppgifterna utförts och dokumenterats."
Antonio Cabot, Verksamhetschef på Gutasund

Var centrerad kring de människor du stöder

Uppgifter på en platta

Kontext är avgörande

Instruktioner är bara meningsfulla om de är lätt tillgängliga i det sammanhang de behövs. Instruktioner ger stöd och vägledning för personalen i arbetet och bidrar till en trygg och säker vård och omsorg för den enskilde.
Uppgifter på en platta

Automatiska registreringar ute hos den boende

Att registrera observationer konsekvent är ganska ovanligt. Mest för att det är så besvärligt att göra dem. Inte när de är länkade direkt till den uppgift du gör. Observationen kan göras med några få klick med fingret. Och det är till och med möjligt att göra observationer obligatoriska innan du kan markera en vårdaktivitet som komplett. På så sätt kan du använda funktionen för att samla in data med mycket större noggrannhet än tidigare.

När allt kommer ihop

När du länkar både instruktioner och observationer till en viss vårdaktivitet börjar saker verkligen komma ihop. Allt centrerat kring de människor du stöder. Ett exempel kan vara en boendes mobilitetsövningar. Instruktionen är vanligtvis gjord av en fysio. Det vore vettigt att sedan registrera hur den boende går vidare med övningarna. Hur mår de dem? Gör de alla övningar eller fastnar någon gång? Här är kopplingen mellan vårdaktiviteter och observationer särskilt användbar.