Planera dagen utifrån den boendes behov - Sekoia

Planera dagen utifrån den boendes behov

Skapa en struktur som sätter kärnuppgiften i fokus. För den enskilda boende. Jobba tilsammans om att skapa en personcentrerad vård och omsorg.

Transparens

Tydlighet

Teamarbete

Uppgifter i Sekoia

Struktur och tydlighet

Uppgifter visar Vad som ska göras, när det ska utföras och med en beskrivning hur det ska genomföras. En tydlig uppgiftsbeskrivning säkerställer att alla insatser utförs på samma sätt – oavsett vem som är på jobbet.
Filtrera på uppdragstyper

Transparens och teamarbete

Hela teamet kan ta del av planerade insatser för omsorgstagaren. Med tillgänglig information kan alla i teamet ta ansvar.

Alla uppgifter är inte relevanta för alla medarbetare. Du kan enkelt filtrera uppgifter för en avdelning, enskild omsorgstagare och utifrån yrkeskategori eller uppgiftstyp.
Uppgiftsbeskrivningar

Flexibilitet och enkelhet

Med ett enkelt tryck klarmarkerar du insatsen och vid behov kan även insatsen flyttas eller ställas in. När det oförutsedda sker kan en ad hoc uppgift enkelt läggas till, till exempel med funktionen tal till text. All aktivitet i Sekoia sker med full spårbarhet.
Ad hoc-uppgifter

Skapa ad hoc-uppgifter

Inom vården sker sällan allt precis som planerat. Därför kan du skapa ad hoc-uppgift i Sekoia. Exempelvis om en boende behöver en extra tandborstning eller extra tillsyn.
"Det var en utmaning att hinna med allt vi skulle. Och därefter signera och dokumentera arbetet för att kunna följa och säkerställa att uppgifterna utförts och dokumenterats."
Antonio Cabot, Regionschef Frösunda Omsorg

Stöd för den personcentrerade vården och omsorgen

Uppgifter på en platta

Tillgänglig information

Instruktioner ger stöd och vägledning för personalen i arbetet och bidrar till en trygg och säker vård och omsorg för den enskilde.
Uppgifter på en platta

Dokumentera och registrera i samband med insatsen

Att registrera observationer konsekvent är ganska ovanligt. Mest för att det är så besvärligt att göra dem. Inte när de är länkade direkt till den uppgift du gör. Observationen kan göras med några få klick med fingret. Och det är till och med möjligt att göra observationer obligatoriska innan du kan markera en vårdaktivitet som komplett. På så sätt kan du använda funktionen för att samla in data med mycket större noggrannhet än tidigare.

När allt kommer ihop

När du länkar både instruktioner och observationer till en viss vårdaktivitet börjar saker verkligen komma ihop. Allt centrerat kring de människor du stöder. Ett exempel kan vara en boendes mobilitetsövningar. Instruktionen är vanligtvis gjord av en fysio. Det vore vettigt att sedan registrera hur den boende går vidare med övningarna. Hur mår de dem? Gör de alla övningar eller fastnar någon gång? Här är kopplingen mellan vårdaktiviteter och observationer särskilt användbar.