Vårt tillvägagångssätt

Sekoia är enkelt och intuitivt att använda. Att starta upp med ett nytt arbetssätt är dock en stor förändring och det är viktigt att alla förstår varför man använder Sekoia. Vi hjälper till så att ni så snabbt som möjligt kan få de effekter som ni önskar av Sekoia.
Sekoia spelar faktiskt en viktig roll for att våre kunder kan påverka och styra sin egen vardag. Allt vi tidigare gjorde på papper hanterar vi nu digitalt. En av de stora utmaningar som digitaliseringen bidrar till att lösa handlar om våre ”compliance".
Antonio Cabot, Frösunda Omsorg

Sekoias implementering

Train the Trainer

Vid införandet av Sekoia rekommenderar vi att det görs i en sk. Train the trainer modell där projektledare från Sekoia ansvarar för implementeringen av det första boendet och ni ansvarar för resterande implementeringar med uppföljningsstöd från Sekoia.

Utbildning

I den här fasen fokuserar vi på att skapa rutiner och kunskap i arbetet med Sekoia. Vi utbildar superanvändare, de personer som blir experter på Sekoia, samtidigt som vi ser till att samtliga medarbetare får information om systemet.

Sekoia Universum

Vi har skapat en särskild sida för inspiration till användningen av Sekoia och support. Här kan du bland annat hitta guider och videos för hur samtliga funktioner i Sekoia fungerar och varför de ser ut som de gör.
"Da ordet “Sekoia” blev nämnt var responsen NEJ! Men då var de ner till utbildning och då var de faktiskt övertygade. Där finns ingenting som kan gå fel. Det körar bara och alla kan använda det".
Ida, Undersköterska

När ni har kommit igång med Sekoia

Statusmöten

När ni är igång går vi tillsammans igenom och tar pulsen på användningen av Sekoia. Behövs support står vi självklart redo. Men lika viktigt är utvärderingen. Hur går det? Får ni ut det stöd ni önskar av verktyget?

Sekoia Akademi

En gång per år anordnar vi Sekoia Akademi. Det här är ett erbjudande för chefer, administratörer och superanvändare. Här ligger fokus på såväl erfarenhets- och kunskapsdelning.

Bred erfarenhet av implementering i olika länder

Implementeringar inom både äldre, LSS och socialpsykiatri området

Erfarenhet från mer än 100 implementeringar