Sekoia för Verksamhetschefer - Sekoia

Verksamhetschefer

Du vet att ditt team levererar bästa möjliga vård till ditt boende. Med Sekoia kan du enkelt bevisa det med data och dokumentation.

Dokumentera dina vårdstandarder

Alla dina vårdaktiviteter kan enkelt spåras. För att bevisa vårdnivån i ditt boende.

Komplett överblick under en hektisk dag

Oavsett hur upptagen dagen blir, eller vem som är på jobbet, kommer du alltid att veta vilka aktiviteter som inte har gjorts.

Förbättrad kvalitet och säkerhet på ditt boende

Vården måste vara bra. Med Sekoia kan du se till att allt personale gör vårdaktiviteterna på samma sätt. För ökad konsistens och noggrannhet.
"För mig som är chef ser jag att det är en tidsbesparing för våra medarbetare. Du slipper springa iväg och titta i någon pärm och springa tilbake och signera olika listor som du ska göra. Vi bliver ett modernare äldreboende än vi varit tidigare."
Eva Norberg, Verksamhetschef Stora Sköndal
Thumbnail verksamhetschef animation