Sekoia för Chefer och VD:ar - Sekoia

Chefer & VD:ar

Som chef kan du förvänta dig att Sekoia ger bättre kommunikation och kvalitet för de boende. De viktigaste arbetsmomenten blir tydliga för medarbetarna och information samlas in om vad som händer i din organisation. Detta leder till att verksamheten blir mer effektiv.

Förbättrad kommunikation

Sekoia är skapat för att ge dig en plats för att dela information och kommunicera mer effektivt. Detta leder till mer öppenhet och samarbete i arbetsgruppen.

Fokus på den boende

Kvalitetsvård skapas genom att ha rätt information tillgänglig vid rätt tidpunkt. Med Sekoia är det alltid så.

Lägre administrationskostnader

Minska tiden din personal tillbringar på kontoret. Ha information tillgänglig hos den boende och dokumentera allt på bara några få klick.
"För mig som är chef ser jag att det är en tidsbesparing för våra medarbetare. Du slipper springa iväg och titta i någon pärm och springa tillbaka och signera olika listor som du ska göra. Vi bliver ett modernare äldreboende än vi varit tidigare."
Eva Norberg, Verksamhetschef Stora Sköndal