Sekoia Admin - Sekoia

Sekoia Admin

I administrationen skapas allt innehåll som visas på surfplattor och mobiler.
Rapporter i Sekoia administrationen

Hämta rapporter

Du kan ta fram rapporter över de flesta fall på Sekoia. Det samlas in mycket data under en dag, men med hjälp av administrationen kan du enkelt sammanställa allt i en överskådlig rapport. Det kan bland annat användas för uppföljning av inskrivning, justering av vårdinsatser eller för att leverera bättre vård.
Kalender Sekoia administrationen

Skapa innehåll

Sekoia är uppbyggt flexibelt från grunden. Det innebär att du inte behöver använda arbetssätt som inte passar just er. Tvärtom kan du själv bygga upp scheman och liknande så att de är meningsfulla för just er situation.
Boendes scheman i Sekoia administrationen

Ändra inställningar

Det är lika enkelt att ändra inställningarna som att skapa dem. Det innebär att om arbetet ute i praktiken förändras är det enkelt att anpassa Sekoia. På så sätt undviker man att gamla arbetsrutiner fastnar i praktiken.

Lagra relevanta filer om den boende

Filer i Sekoia

Säker hantering av den boendes filer och dokument

Samla alla dokument och filer om en boende i Sekoia. Så att de inte glöms bort i ett arkivskåp eller lagras lokalt på någon dator. Filer kan vara allt från den boendes livshistoria till juridiska dokument.

Du får tillgång till Administrationen från datorn där du bland annat kan:

Hämta rapporter

Skapa innehåll

Göra ändringar i inställningar