Rapportering är mycket lättare och snabbare - Sekoia

I vardagen samlas mycket information in

I Sekoia-administrationen kan du enkelt samla den i överskådliga rapporter

Du kan följa upp vården med Sekoias rapporter:

Ledningsinformation

Hälsomätningar

Observationer