Rapportering är mycket lättare och snabbare | Sekoia

I vardagen samlas mycket information in

I Sekoia-administrationen kan du enkelt samla den i överskådliga rapporter

Du kan följa upp dokumentation med följande rapporter:

Ledningsinformation

Uppgifter

Planöverblick

Hälsomätningar

Observationer

Rapport på enskild uppgift