Arbeta proaktivt med Planer och få bättre resultater | Sekoia

Arbeta proaktivt med den boendes plan och få bättre resultat

Skapa synlighet kring den övergripande informationen om den boende och få tillgång till relevant information direkt från surfplattor, skärm och mobiler. Det ger ökad säkerhet.

Vinster med planer i Sekoia

Den boendes plan blir synligare

Inga uppföljningar missas

Enklare att uppfylla den boendes egna mål

Planer i Sekoia

Planer på en platta

Överblick över den boendes planer

Det kan vara en utmaning för personalen att veta exakt vilka uppgifter som ska utföras och att arbeta enligt den boendes planer.

I Sekoia får du snabbt en överblick genom att koppla samman varje enskild uppgift med den boendes specifika planer.

Du kan t.ex använda IBIC eller annan ICF standard.
Rapportering och uppföljning

Rapportering och uppföljning

Sekoia gör det möjligt att koppla uppgifter till valda plantyper och och därmed kunna få rapport på en specifik plan. Det innebär att du kan samla in data om t.ex. den boendes mål. Samtidigt kan du skapa påminnelser för uppföljning av en vald plan så att den alltid är uppdaterad.
"Den största fördelen för mig med Sekoia är att den underlättar mitt arbete. Det blir enkelt. Det är inte mycket pappersarbete kvar. Man bara kollar och signerar. All information finns ju där. Det går inte att glömma något."
Ramadan Abdinasir, Undersköterska, Gutasund