Arbeta proaktivt med Planer och få bättre resultater - Sekoia

Arbeta proaktivt med den boendes plan och få bättre resultat

Skapa synlighet kring den övergripande informationen om den boende och få tillgång till relevant information direkt från surfplattor, skärm och mobiler. Det skapar förutsättningar för en trygg och säker vård och omsorg.

Planer är lätt tillgängliga

Planer blir levande dokument

Skapar tydlighet mellan mål och insats

Planer i Sekoia

Planer på en platta

Överblick över den boendes planer

Planer är hjärtat i all vård och omsorg, så även i Sekoia.

I Sekoia får du snabbt en överblick genom att koppla samman varje enskild insats med den boendes specifika planer.

I Sekoia kan vård- och omsorgsplaner anpassas till att passa in i den klassificering, metod eller det ramverk som er organisation valt att arbeta efter. Till exempel ICF och IBIC.
Rapportering och uppföljning

Rapportering och uppföljning

'Traditionellt' tänker vi oss ofta en genomförandeplan som ett samlat dokument, med överskrifter för livsområden eller sökord.

I Sekoia kan du skapa en genomförandeplan uppdelad på de livsområden som berörs.

Till exempel en plan för mat och måltider och en för aktiviteter och stimulans.

Du kan sedan koppla de Uppgifter/insatser som bidrar till att uppfylla mål, önskemål och behov till Planen. Du kan även koppla ett Formulär till Planen. Till exempel för att samla in data som hjälper dig att se utvecklingen i utvecklingen mot målen i Planen.
"Den största fördelen för mig med Sekoia är att den underlättar mitt arbete. Det blir enkelt. Det är inte mycket pappersarbete kvar. Man bara kollar och signerar. All information finns ju där. Det går inte att glömma något."
Ramadan Abdinasir, Undersköterska, Gutasund