KMD Sekoia | Sekoia

KMD Sekoia

Om oss part1

"KMD Sekoias viktigaste uppgift är att stötta personalen i arbetet med att skapa en trygg, säker och personcentrerad vård och omsorg."

Team Sekoia

50 miljoner registreringar varje år

Automatisk och effektiv dokumentation

30 000 dagliga aktiviteter

Vårt löfte till er

Vi hjälper er så att ni så snabbt som möjligt kan sluta med tidskrävande och otydlig journalföring. Det nya sättet att dokumentera gör det lätt att göra rätt.

"De flesta av våra användare har valt omsorgen för att stötta människor. Det är också vår grundidé. Den nya generation journalsystem delar inte upp omsorgen i moduler men fokuserar på att göra skillnad"

KMD Sekoia
Sekoia ägs av KMD som dagligen supporterer fler än 150 000 användare. Här jobbar personer med yrkesbakgrund från stöd, vård och omsorg vilket gör att vi har en god förståelse för våra användare, de krav som ställs på utförare och komplexiteten i personalens arbete.

Vi vill möjliggöra en digitalisering på ett säkert och effektivt sätt. Och utveckla Sekoia i nära samarbete med våra kunder. Det har betydning för användarvänligheten nu och på sikt.

Läs några av våra kunders erfarenheter

Varför har vi valt att kalla oss Sekoia?

Den frågan får vi ofta…

Namnet Sekoia är inspirerat av det enorma sekvoja-trädet som växer i Kalifornien. Precis som trädet är stommen i ekosystemet strävar vi efter att vara stommen i vårdpersonalens arbete. Så att de kan lägga mer tid och resurser på omsorgstagarna.

Följ oss gärna