Om oss | Sekoia

Om oss

Det kan vara svårt att få tid till de små och nära sakerna. Det vill vi göra något åt.
På Sekoia arbetar personer med yrkesbakgrund från stöd, vård och omsorg vilket gör att vi har en god förståelse för våra kunders verklighet, de krav som ställs på utförare och komplexiteten i personalens arbete.

Sekoia vill möjliggöra en digitalisering på ett säkert och effektivt sätt. Vi utvecklar Sekoia i nära samarbete med våra kunder. För oss är användarvänligheten viktig och ”Det ska vara lätt att göra rätt”.

Vårt engagemang sträcker sig utanför systemutveckling och vi deltar aktivt i samhällsdebatten som berör vård- och omsorgssektorn.

Sekoia grundades 2011 och har sitt ursprung i Danmark, där huvudkontoret finns i Århus. Idag har Sekoia även kontor i London och i Stockholm.

Sedan 2016 har Sekoia funnits i Sverige och vi har för avsikt att vara ett långsiktigt alternativ för vårdgivare i den svenska vård- och omsorgssektorn.
Sekoia utvecklas enligt Socialstyrelsens riktlinjer för dokumentation och uppfyller de lagkrav som styr journalföring och informationshantering inom hälso- och sjukvård i Sverige.

Sekoia ägs av de ursprungliga grundarna och backas upp av kapitalpartnerna NorthCap och SPG International.

4 länder

Sekoia finns i Danmark, Sverige, Nederländerna och Storbritannien.

3 kontor

Vårt huvudkontor finns i Aarhus, men vi har även kontor i London och Stockholm.

2 tidszoner

Vi vet hur man hanterar tidsskillnader. Både i vår produkt och i den support vi levererar.

1 uppdrag

Att stötta personalen i deras dagliga arbete.

Varför har vi valt att kalla oss Sekoia?

Den frågan får vi ofta…

Namnet Sekoia är inspirerat av det enorma sekvoja-trädet som växer i Kalifornien. Precis som trädet är stommen i ekosystemet strävar vi efter att vara stommen i vårdpersonalens arbete. Så att de kan lägga mer tid och resurser på brukarna.