Formulär - Sekoia

Ersätt lappar och listor med ett säkrare digitalt alternativ

Dokumentera och registrera i mobil eller platta i direkt anslutning till insatsen. En strukturerad insamling av information ger bättre förutsättningar för uppföljning och rapportering.

Dokumentation och insamling av data

Hitta mönster i information

Underlag för analys och rapporter

Snabb registrering av information

Enkelt att dokumentera och registrera

Du slipper notera eller komma ihåg viktig information för att senare dokumentera. Med formulär kan du registrera i direkt anslutning till händelsen eller insatsen och tillsammans med omsorgstagaren.
Endast relevanta scheman visas hos den boende

Endast relevant information dokumenteras

Med förvalda alternativ behöver du inte fundera över vad som ska dokumenteras. Med poängberäkningar, skattningar och bilder kan du lätt dokumentera utveckling.
Snabb överblick

Lätt tillgängliga data

Att snabbt kunna överblicka data för valfri period underlättar uppföljning.

Exempel på hur du kan använda formulär

Nutritionsregistrering
Humör
Riskbedömning
Hälsotillstånd
Body maps
Sömnmönster
Smärtskattning
Elimination
Egenkontroller
"Innan vi hade Sekoia, så hade vi medicin signering på papper listor. Det blev mycket jobb för oss sjuksköterskor. Vi var tvungna att skriva ut papper listor varje månad. Det kunde bli väldigt kladdigt och otydlig när man gjorde en ändring och var tvungen att skriva detta för hand på papperslistorna.

Men nu är det väldig enkelt at ändra det i Sekoia, så det kommer jag att spara väldigt mycket tid på."
Sabina Carlsson, Sjuksköterska på Solgården