Data - Sekoia

Nyheter - Data

Är genomförandeplanen ett levande dokument?
01.05.2020

Är genomförandeplanen ett levande dokument?

Är genomförandeplanen ett levande dokument? Varför kan aldrig genomförandeplanen bli perfekt?
Fördelarna med dokumentation inom vården
25.04.2020

Fördelarna med dokumentation inom vården

Genomför man dokumentationen bara för att man måste och för att lagen kräver det? Dokumentation är mer än bara ett tråkigt och tidskrävande göromål.
Vårdtjänster med datastöd? Allt du behöver veta
20.03.2020

Vårdtjänster med datastöd? Allt du behöver veta

Att använda uppgifter från er verksamhet och göra dem till en permanent del av den vård ni erbjuder kan verka komplicerat eller något som hör framtiden till.
Data ska bidra till vården – inte styra den
10.03.2020

Data ska bidra till vården – inte styra den

I takt med att dokumentationskraven blir allt mer omfattande ökar också datainsamlingen vid vårdcentraler och boenden. På sikt är detta positivt eftersom utvecklingen gör att chefer och (...)
Digitalisering stöder personalen och bidrar till omsorgen
09.03.2020

Digitalisering stöder personalen och bidrar till omsorgen

I takt med att dokumentationskraven blir allt mer omfattande ökar också digitaliseringen av vård och omsorgen. Utvecklingen hjälper till att fattar beslut baserade på data och fakta.
Användbara tips för att dagligen arbeta med genomförandeplanen
25.02.2020

Användbara tips för att dagligen arbeta med genomförandeplanen

Det är svårt att med dagens arbetssätt löpande arbeta efter genomförandeplanen då den ofta inte är tillgänglig i närhet till den boende.
Digitalisering kan stödja kommunens kvalitetssäkring
20.02.2020

Digitalisering kan stödja kommunens kvalitetssäkring

Samhällets resurser räcker inte till att utföra alla åtgärder i socialtjänsten. Därför måste beslutsfattare ta ställning till hur resurserna ska skapa bästa möjliga kvalitet.
Dokumentation: Från ett tråkigt måste till värdefull kommunikation
19.02.2020

Dokumentation: Från ett tråkigt måste till värdefull kommunikation

Trots att man skärpte kraven i syfte att förbättra vården för de boende är det ett faktum att personalen har mindre tid för omsorg än någonsin förr.
Fler observationer, färre avvikelser
13.02.2020

Fler observationer, färre avvikelser

Ungefär 70 procent av fallskadorna i slutenvården gäller personer 65 år eller äldre. Så, vad föreslår vi?
3 områden som kan förbättras med hjälp av data
13.02.2020

3 områden som kan förbättras med hjälp av data

I takt med att dokumentationskraven för vård och omsorgsboenden ökar och man i allt högre grad arbetar digitalt, har mängden data också ökat.
3 tips som stärker yrkeskompetensen
06.01.2020

3 tips som stärker yrkeskompetensen

På vård- och omsorgsboende är vardagen präglat av stress med begränsad tid till de boende. Omsorgspersonal tvingas till kompromisser när tiden inte räcker till.