Så här hanterar Sekoia situationen med COVID-19 | Sekoia

Så här hanterar Sekoia situationen med COVID-19

Covid-19

Vi på Sekoia jobbar kontinuerligt med proaktiva åtgärder för att minska smittspridning, exempelvis genom säkerställda möjligheter till arbete hemifrån. Vi har säkrat teknisk utrustning, goda rutiner och interna såväl som externa kommunikationsvägar för att fortsatt kunna leverera support 24/7 med en hög kvalitativ driftslösning.

Sekoia lösningen kör på precis som vanligt.

För våra konsulter som normalt sätt är ute hos kunder följer vi våra kunders riktlinjer och vår personal kan utföra sitt arbete på distans genom till exempel webbmöten och åtkomst till system via VPN. På så sätt kan vi fortsätta leverera som vanligt även vid begränsat tillträde till kundernas lokaler.

Vi arbetar inte mer än 10 personer på kontoret och vid minsta symptom av sjukdom arbetar medarbetare självklart på distans. Övriga medarbetare arbetar hemifrån.  För friska medarbetare tas beslut löpande utifrån hur situationen förändras.

Genom kontinuerlig information, riktlinjer och försiktighetsåtgärder för vår personal tar vi ansvar på både företags- och individnivå för att minska risker för vidare smittspridning och störningar i samhällsfunktioner.

Vi bevakar noga utvecklingen i de länder där vi verkar och omvärlden och följer upp situationen dagligen. Vi bedömer att vi har en god beredskap för situationen som råder.