Samtal med Acko Ankarberg Johansson om digitalisering - Sekoia

Samtal med Acko Ankarberg Johansson om digitalisering

Intervju med Acko Ankarberg Johansson

Samtal med Acko Ankarberg Johansson: Digitalisering underlättar vård och omsorg

Vi hade förmånen att träffa Socialutskottets ordförande Acko Ankarberg Johansson i ett öppet samtal runt digitaliseringens möjligheter för en trygg, säker personcentrerad vård och omsorgen i Sverige.

Key takeaways

  • Det professionella och komplexa arbete som varje dag genomförs inom vård-, omsorgs- och stödverksamheter har behov av ett användarvänligt planerings och kommunikationsverktyg. Detta för att kunna underlätta och säkerställa att vi faktiskt arbetar med utgångspunkt i den boendes behov och önskemål.

 

  • Att informationsflödet inom teamet, bestående av olika yrkeskategorier, kring den boende fungerar. Digitala verktyg kan möjliggöra att rätt information finns tillgänglig för rätt person vid rätt tillfälle. När alla i en arbetsgrupp kan ta del av information kring den boende ökar förutsättningarna för att ta ansvar samt ger en trygg och säker vård och omsorg.

 

  • Viktigt att standarder för datahantering mellan huvudmän blir enhetligt för att kunna dela nödvändig information på ett säkert sätt.

 

  • Det finns en utmaning med dagens lagstiftning som begränsar möjligheten att ta del av nödvändig information runt individen. Det saknas en digital transparens mellan yrkesgrupper som naggar den holistiska synen på människan i kanten.

Vi hoppas att dessa utmaningar blir genomlysta i samband med utredningen om en äldreomsorgslag. 

Tacksam för vår öppna dialog med Acko och vi fortsätter våra samtal med beslutsfattare som brinner för alla möjligheter som skapas via digitala verktyg för en personcentrerad vård.