Individens personliga behov är IBIC:s själva existensberättigande | Sekoia

Individens personliga behov är IBIC:s själva existensberättigande

Karl Nyström Edefjäll

Vi har pratat med Karl Nyström Edefjäll kring IBIC och nedan finns svar och tanker.

IBIC är beslutat om i 94% av Sveriges kommuner detta innebär att verktyget kommer att användas nationellt. Ungefär hälften av de kommuner som beslutat om IBIC använder det i någon utsträckning i dag, i de övriga pågår utvecklingsarbete, införande i varierande omfattning. Socialstyrelsen avser att tillhandahålla en omfattande support för att införandet av IBIC kan underlättas. Många privata aktörer har också vaknat och erbjuder stöd däribland jag med JURISTEN C. Vad gäller standardisering av dokumentation är det en svår fråga då det finns så många IT system i dag som kommuner använder. Jag ser att den frågan är separat och måste hanteras nationellt.

För att uppnå en rättssäker och lika nivå över landet så krävs det att alla aktörer gör tämligen lika. Dessutom är det omöjligt för rättsvårdande myndigheter och forskningen att ha koll på vad som pågår om det ser olika ut i kommunerna vilket det gör i dag.

Man måste bygga system där det är omöjligt att strunta i den individuella människan

Att individens och dess personliga behov tillgodoses är IBIC:s själva existensberättigande, skulle man inte på ett säkert sätt garantera detta så finns inte IBIC. Därför måste man bygga system där det är omöjligt att strunta i den individuella människan.

Det är nödvändigt att digitalisera stora delar av vård och omsorg. Vi har en alltmer ökande äldre del av befolkningen, skulle vi möta detta med mer personal så går inte det, finns helt enkelt inte tillräckligt med resurser. Av den anledningen och många andra så måste delar av vården digitaliseras, såsom trygghetssystem, hemtjänst och snabba kontaktmöjligheter till hjälp. Det är också önskvärt att det byts ut till system som garanterar rättssäkerhet nationellt, samt att samverkan mellan system fungerar smärtfritt.

      Karl Nyström Edefjäll:

90 tal Chef hemtjänst på Kungsholmen Stockholm. 20 tal ytterligare studier i socialjuridik Ersta högskola. Värdegrund på Uppsala universitet. Processledar-utbildning socialstyrelsen, delaktig nationellt i framtagandet av IBIC. Läser Snomed CT medicinskt språk på Århus universitet i Danmark. Arbetar som chef i Norsjö i Västerbottens län samt som IBIC ansvarig i regionförbundet. Är med och framtager system PRATOR för landstinget i Västerbotten.