Samtal med Elisabet Keussen: Möjligheter inom vård och omsorg - Sekoia

Samtal med Elisabet Keussen: Möjligheter inom vård och omsorg

Elisabet Keussen Kavat Vård

Vi på Sekoia har ett stort intresse för vad som händer i den bransch vi verkar i. Vi tycker att det ibland ges en onyanserad bild av äldreomsorgen, speciellt i samband med Covid 19. Vi vill gärna belysa vilka möjligheter som finns inom vård och omsorg.

Vi ställde 3 frågor till Elisabet Keussen, VD Kavat Vård

Dina tankar kring behov och valfrihet?

”Hos Kavat finns en ledstjärna. Att alla har rätt till en god vård och omsorg, på det sätt man önskar. Det betyder att vi har låtit våra äldreboenden få skilda profiler och innehåll. Syftet är att erbjuda ett boende med högkvalitativ vård och omsorg efter den boendes önskemål och behov.”

”Alla ska ha rätt att välja och ha tillgång till en god vård på sina villkor. Vi har boenden i olika delar av länet och miljöer som passar olika behov, t ex har vi ett boende för spansktalande. Vi vill ge äldre människor rätten och möjligheten att påverka sin sista tid i livet. Varje satsad krona ska gå till de äldre är vårt måtto.”

Kavat Vård är ett företag med 10 äldreboenden (och ett under uppförande). Ledarskapet är nära och spelar en stor roll i varje verksamhet.

”Vi lever som vi lär genom att alla ledare gör omvänd praktik där ledare tar arbetspass i verksamheten för att alltid förstå vad som händer i verksamheten. Vi följer upp detta på våra ledningsmöten, då det är viktigt för oss. Vi ställer oss frågan är detta ett äldreboende som jag själv skulle välja?”

”Vi får inte glömma bort att i genomsnitt är 80% av alla äldre i Sverige nöjda med sin omsorg, men vi vill förstås överträffa det, helst med råge”

”Vi får inte glömma bort att i genomsnitt är 80% av alla äldre i Sverige nöjda med sin omsorg, men vi vill förstås överträffa det, helst med råge”
Elisabet Keussen, VD Kavat Vård

Hur kan digitala verktyg underlätta?

”Pandemin har verkligen fungerat som en ögonöppnare för digitala möjligheter. Vi kan träffa nyanställda, genomföra digital vårdplanering och möten med läkare och även interagera med närstående via verktyg som Teams. Vi hade redan innan pandemin slog till spridit datorer och ipads i stora delar av verksamheten, men helt plötsligt fick vi som många andra leveransproblem i och med att det var svårt att få tag i hårdvaror som plattor.”

”De digitala verktygen ger oss en bättre förutsättning att kommunicera och dela information i personalgruppen.”

Framtida möjligheter?

”Fler blir äldre och därmed blir det fler som behöver vård och omsorg. De som åldras kommer även framöver vilja vara med och kunna välja och påverka sitt val av boende.

”Vi borde se gemensamma möjligheter och samarbeten i stället för att haka upp oss på driftsformen. Fler vårdgivare borde mötas i t.ex. form av studiebesök och workshops där vi kan dela det man är stolt över samt lyfta fram goda exempel och innovationer.”

”I stället för att visa att man uppnår sina certifikat och kvalitetsparametrar borde man i högre grad visa upp ”vardagsinnovationer”, som när t ex ett LSS boende visade upp när de på ett enkelt sätt fotograferade maträtter och sedan lät de boende välja rätter de gillade med hjälp av bilderna. Jag vill se fler som driver vård och omsorg med själ och hjärta. Då kommer vården och omsorgen att utvecklas.”

Tack till Elisabet för samtalet och att du delar med dig. Vi fortsätter våra samtal med personer som brinner för innovation, personcentrerad vård och användning av digitala verktyg i vården och omsorgen.