Betaniastiftelsen: Samtal kring Välfärdsteknik och arbetslust - Sekoia

Betaniastiftelsen: Samtal kring Välfärdsteknik och arbetslust

I samarbete med Betaniastiftelsen delar vi tankar och erfarenheter om planeringens positiva effekter på arbetsmiljön. Hur en lätt tillgänglig digital planering kan stötta personcentrerad omsorg och göra det lätt att göra rätt.

Hur kvalitetssäkrar vi den dagliga omvårdnaden genom nya välfärdstjänster, och hur kan vi öka delaktigheten i den egna vårdsituationen? Vad är utmaningarna med digitaliseringen av vården?

Serien finns redan nu att ta del av på UR Play