rasmus, skribent på Sekoia SE

Forenede Care vill förenkla dokumentation och frigöra tid

Ett nytt sätt att dokumentera på skall ge Forenede Care en säker och delaktig praxis

Det ställs höga krav på dokumentationen inom vård-och omsorgssektorn. En sektor som har högt tryck på sig att leverera god kvalitet och personcentrerad vård. Ett nytt samarbete mellan Forenede Care och Sekoia kring planering och dokumentation önskar skapa nya sätt att arbeta, som ska bidra till en bättre effektivitet och högre kvalitet, medan delaktigheten för boende ökas.

”Det handlar om att utveckla nya moderna digitala arbetssätt för teamet som möjliggör att medarbetare har direkt information och instruktion kring insatser som ska utföras. Idag arbetar vi personcentrerat med den enskilde där det finns stora behov av information, delaktighet och insyn i den dagliga vården och omsorgen. Personalen får en bättre överblick över dagen och mer tid till övers för omsorg vilket minskar upplevelser av stress”, förklarar Titti Gohed som är Vård och Kvalitetschef i Forenede Care.

Känslan är att vård och omsorgspersonalen har alltmer dokumentationskrav men där information inte alltid är lättillgänglig för att göra rätt sak på rätt sätt.

"Personalen får en bättre överblick över dagen och mer tid till övers för omsorg vilket minskar upplevelser av stress"
Titti Gohed, Vård och Kvalitetschef, Forenede Care

Mer dokumentation kommer ske automatisk

Med den nya lösningen från Sekoia kommer personalen att slippa ett byråkratiskt och tidskrävande arbetssätt. Det skal inte vara svårt att hitta information och göra sin dokumentation​. Eller vara nödvändigt med ett stressande antal meddelande mellan enskilda personer och grupper i systemet – på grund av bristande överblick​.

”Denna utveckling kommer att bidra till skillnad för våra boende och kunder och medarbetare och skapa en kvalitetshöjning av vården och omsorgen av de våra mest sköra. Dels för att de ges möjligheter att vara mer delaktiga av det egna upplägget och planeringen av vården, dels för att personalen kommer att ha en tydlig och bra överblick från biståndsbeslutet och genomförande- och hälsoplanen till alla insatser. Men främst för att personalen kommer att få mer tid över till faktiskt omsorg.

Ett nära systematiskt förbättringsarbete med avvikelsehantering syftar till att skapa ett lärande förhållningssätt.

Dags för förändring

Den enskildes plan är inte bara en pappersprodukt utan behöver bli operationell och vägledande​. Så personalen kommer agera som ett team som samverkar bra tillsammans. Tvärs över yrkesgrupper med den enskilde i centrum. Titti Gohed berättar varför nu.

”Vi har valt att gå den här vägen eftersom det är nytt innovativt och hållbart sätt att arbeta som behövs för att möta framtidens behov. Vi vet att det blir allt fler äldre, att kompetensbehov är stort inom vård och omsorg där vi behöver ett nytt och mer användarvänligt sätt att arbeta. Planering, kommunikation och dokumentation i ett användarvänligt system​ där den enskildes journal/akt automatiseras för att minska dokumentationsbördan​. Vi vill få tid till det som är viktigast i att göra skillnad för människan”.

Implementeringen av Sekoia i Forenede Care har börjat och kommer fortsätta 2023.

Kontakt

Forenede Care                                                                                                                                                       

Vård och Kvalitetschef: Titti Gohed.  (+46) 72 854 39 40 & tittig@forenadecare.com

Sekoia
Kommunikationschef: Morten Mathiesen. (+45) 26 39 01 97 & morten@sekoia.dk