Enkel och säker registrering av vätska - Sekoia

Enkel och säker registrering av vätska

Hur man registrerar vätska för en boende

Sok boende från mobil

Vilken boende vill du registrera vätska hos?

Du kan registrera vätskeintag direkt i Sekoia. Välj först den boende du vill registrera vätska för.
Hur mycket är konsumerat?

Vilken typ av vätska blev erbjudet

När du har valt den boende kommer du att bli ombedd att lämna några detaljer. Först dokumentera hur mycket vätska som har erbjudits till den boende. Ange sedan vilken typ av vätska som erbjuds. Det kan vara vatten, juice eller en kopp te. Lägg till tiden vätskan har erbjudits.
Vätskaintag

Hur mycket konsumerades?

För att slutföra registreringen, dokumentera hur mycket vätska som är intagit. Om den boende dricker ett glas vatten medan du är där är det enkelt att registrera sig. Men vi vet att verkligheten inte alltid är lika rak. I verkligheten kan du placera en kanna med vatten i den boendes lägenhet. Då skulle det inte vara vettigt att vänta på att de dricker allt. Snarare skulle det vara vettigt att checka in senare.
Vilken typ vätska?

Registrera hur mycket som konsumeras vid ett senare tillfälle

Det är dock lättare sagt än gjort. Du är nog upptagen med andra aktiviteter. Eller registreringen görs genom flera skift. Här skapar Sekoia automatiskt en uppgift för att påminna alla på golvet att vätskeintaget måste registreras.

Välj ett dagligen mål för vätskeintag och ladda ner rapporter

Med din dator kan du göra följande i Sekoia:

  • Välj dagligen vätska mål för boende i ml
  • Ladda ner en rapport som visar vätskaintaget för en eller flera boende under en viss tidsperiod

De dagligen målen kan enkelt justeras om behovet uppstår.

Rapporten kan exporteras som antingen en PDF-fil eller en CSV-fil för att enkelt sparas på din dator eller skriva ut. Rapporten visar både vätskor som erbjuds och konsumeras och ger en fullständig översikt över allt ditt arbete med vätskedistribution.