Du slipper en extra tur till kontoret med Mätningar | Sekoia

Slipp lappar och listor

Spara tid och slipp post-it-lappar genom att göra registreringen tillsammans med den enskilde och i direkt anslutning till att mätningen utförs.
Snabb överblick

Registrera viktiga hälsomätningar

Mätningar ersätter papperslistor och du kan registrera direkt i anslutning till uppgiften. Mätningarna kan registreras från alla surfplattor och mobiler.
Följ utvecklingen

Följ utvecklingen under en period

Följ utvecklingen under vald period. Det är lättöverskådligt i en graf.
Se tidigare mätningar

Välj mellan dag, vecka eller månad

Se registreringar från valfri period. Du kan se historiska data för de senaste tre åren och ladda ner önskade rapporter, exempelvis som PDF-fil.

Registrering av vätska

Snabbt och enkel. Få automatiska översikt av erbjuden och intagen vätska. Resultatet visas i en tydlig graf vy. Du kan arbeta mot ett dagligt vätskemål.

Registrera följande hälsomätningar med Sekoia

Blodsocker
Syremättnad
Puls och blodtryck
Andningsfrekvens
Temperatur
Vikt