Kalendern skapar bättre förutsättningar för samordning - Sekoia

Bra överblick av den boendes inbokade händelser

Du får bättre förutsättningar för samordning och planering eftersom du kan välja att se händelser bara för en boende men också välja att kunna se alla de boendes kalendrar på hela avdelningen eller hela huset.

Kalendern i Sekoia

Välj de boende du vill se

Välj de boende du vill se

Som du kanske känner igen från andra kalendrar kan du välja vilka boende du vill se. De är tydligt färgmärkta för att ge en snabb överblick.
Välj den vy du föredrar

Välj den vy du föredrar

När du ska visa kalendern kan du välja att visa dagligen, veckovis, månadsvis eller som listvy.
Tryck på en händelse för mer information

Tryck på en händelse för mer information

När du trycker på en händelse får du automatiskt se mer information. Det är också här du anmäler en viss boende till aktiviteter.
Aktivitetsgrupper

Organisera gemensamma aktiviteter med Aktivitetsmodulen

Skapa aktivitetsgrupper och anmäl de boende till aktiviteten direkt från din skärm, telefon eller platta. Det kan exempelvis vara aktiviteter som administreras och erbjuds av anhöriga, volontärer eller liknande. Aktivitetserbjudandena skickas ut via kalendern till de boende, som antingen själva eller med stöd från personalen kan anmäla sig till aktiviteterna eller avanmäla sig.
Anhöriga och Sekoia

Sekoia & Anhöriga

Anhöriga kan bjudas in till den boendes kalender. Sedan kan de få tillgång till sina händelser och de aktiviteter som är planerat på boendet. De kommer också att kunna skapa nya händelser själva. T.ex. skapa ett besök i Sekoia för nästa söndag istället för att ringa personalen.
"De fördela jag kan se med att använda Sekoia, handlar mycket om denne här transparensen mellan at öppna upp äldreomsorgen så att även de anhöriga får en inblick i äldreomsorgen och hur deras mamma och pappa som bor här har det."
Helena Gille, Äldreomsorgschef Stora Sköndal
thumbnail kalenderfunktionen