Kalendern skapar bättre förutsättningar för samordning - Sekoia

Överblick av den boendes inbokade händelser

Du får bättre förutsättningar för samordning och planering. Du kan välja att se händelser för en boende eller alla boenden på hela avdelningen.

Slippe papperskalender

Allt på ett ställe

Tilgänglig

Välj de boende du vill se

Kalendern är lätt tillgänglig

Kalendern i Sekoia ersätter verksamhetens papperskalender.

Från skärmar, plattor och mobiler kan du se och planera in verksamhetens gemensamma aktiviteter och viktiga händelser för enskild boende.
Välj den vy du föredrar

God översikt med allt på ett ställe

Kalendern ger en översikt över inbokade aktiviteter och händelser under en dag, vecka eller månad. Enkelt att överblicka behov och planera insatser kopplade till händelser.
Tryck på en händelse för mer information

Kommunicera information

Kommunicera information genom att lägga in verksamhetens gemensamma möten och aktiviteter i kalendern.
Aktivitetsgrupper

Aktivitetskalender

Aktivitetskalender hjälper dig i planering av de aktiviteter som erbjuds i verksamheten. Funktionen underlättar samordning och kommunikation kring vem som deltar i vilka aktiviteter.
Anhöriga och Sekoia

Sekoia & Anhöriga

Skapa Aktivitetsgrupper som ges åtkomst till verksamhetens Aktivitetskalender. Aktivitetsgruppen kan skicka inbjudningar till boendes eller anhörigas kalender och den enskilde kan direkt anmäla sig till aktiviteten.
"De fördela jag kan se med att använda Sekoia, handlar mycket om denne här transparensen mellan at öppna upp äldreomsorgen så att även de anhöriga får en inblick i äldreomsorgen och hur deras mamma och pappa som bor här har det."
Helena Gille, Äldreomsorgschef Stora Sköndal