Instruktioner - Sekoia

Instruktioner skapar en tydlighet om hur en uppgift ska utföras

Dela med dig av yrkeskunskap genom video, bild eller text. Då finns instruktionerna precis där de behövs. Det skapar trygghet för omsorgstagare och personal. Instruktioner kan också vara ett bra sätt för nya medarbetare och vikarier att introduceras. Det leder till en trygg och säker vård och omsorg med den enskildes behov i fokus.

Bild på måltidssituation

Individuella träningsprogram

Yrkesrelaterade instruktioner

Att använda instruktioner för att introducera nya medarbetare och vikarier skapar goda förutsättningar för att uppgifter utförs likadant av alla medarbetare och skapar trygghet för den enskilde.
Ladda upp bilder, video eller PDF-filer

Ladda upp bilder, video eller PDF-filer

Du kan ladda upp instruktioner i olika format. Det ökar chansen för att instruktionerna verkligen används. Instruktionerna skapar en gemensam plattform för att dela kunskap.
Specifika instruktioner för varje boende

Specifika instruktioner för varje boende

Du ser de instruktioner som är relevanta för den person du ska ge vård, stöd eller omsorg. Du kan skapa både standardinstruktioner och individanpassade instruktioner för den enskilde vård och omsorgstagaren.
Högre kvalitet och yrkeskunnande

Högre kvalitet och yrkeskunnande

Visuella och tillgängliga instruktioner tydliggör hur arbetsuppgiften ska utföras. Instruktioner ger möjlighet att dela kunskaper mellan professioner och inom teamet.