Instruktioner | Sekoia

Instruktioner skapar en tydlighet om hur en uppgift ska utföras

Dela med dig av yrkeskunskap genom video, bild eller text. Då finns instruktionerna precis där de behövs. Det skapar säkerhet för både de boende och personalen. Instruktioner kan också vara ett bra sätt för nya medarbetare och vikarier att introduceras. På så sätt får de boende också högre kvalitet på omsorgen.

Bild på måltidssituation

Individuella träningsprogram

Yrkesrelaterade instruktioner

Ladda upp bilder, video eller PDF-filer

Ladda upp bilder, video eller PDF-filer

Du kan ladda upp instruktioner i olika format. Det ökar chansen för att instruktionerna verkligen används. Instruktionerna skapar en gemensam plattform för att dela kunskap.
Specifika instruktioner för varje boende

Specifika instruktioner för varje boende

Du kommer endast att se instruktioner som är relevanta för den boende du arbetar med. Det finns även möjlighet att göra vissa instruktioner till standardinstruktioner. Då slipper du göra allmänna instruktioner för alla boende.
Högre kvalitet och yrkeskunnande

Högre kvalitet och yrkeskunnande

Tillgängligheten och de visuella instruktionerna gör arbetsuppgifterna tydliga. Instruktioner ger också möjlighet att dela kunskap inom såväl yrkesgrupper som internt inom en yrkesgrupp.
Instruktioner kan också vara ett bra sätt för nya medarbetare och vikarier att introduceras . På så sätt får de boende också högre kvalitet på omsorgen.