Hårdvara - Sekoia

Hårdvara

Sekoia fungerar på alla enheter − både mobil, surfplatta och dator. Ladda bara ner appen så är du igång.

Här hittar du Sekoias app

Det får du med Sekoias lösning

Mobile Device Management
Vi erbjuder en Mobile Device Management-lösning (MDM) om det är något ditt företag/kommun vill ha.
Automatisk uppdatering
Vi ser till att underhålla appen. Detta sker genom regelbundna uppdateringar och felkorrigeringar.
Konfigurerbart
Sekoia är skapat för att fungera överallt, oavsett språk och tidszoner. Lösningen är flexibel och kan konfigureras efter era önskemål.