Data - Sekoia

Data

Vi vet att både datasäkerhet och tillgänglighet är viktiga faktorer när man ska köpa ett system. Detta är därför något vi tar på största allvar. Här kan du läsa mer om vad vi gör.

Strukturera dina data med t. ex

IBIC

ICF

ÄBIC

Vad behöver vi data för?

Ett normalt äldreboende med 40 boende medför i genomsnitt 700 registreringar i Sekoia, varje dag. I en boendegrupp med fem äldreboende blir det nästan 1,3 miljoner registreringar per år. Varför inte använda denna data till förbättringar?
Roller och rättigheter
Inom Sekoia tilldelas varje användare en roll som har olika rättigheter. Det innebär bland annat att man inte behöver vara på plats för att komma åt information. Det skapas även en logg över vilka användare som gör ändringar i systemet.
Läs mer
GDPR
Vi tar GDPR på största allvar. Det betyder bland annat att uppgifterna är krypterade så att inte obehöriga kan komma åt dem. Vi har också ett databehandlingsavtal som ser till att all data behandlas på ett säkert sätt.
Läs mer
99,97 % drifttid
Vi vet att ett av de största bekymren med att bli digitala är oron för att systemet inte ska fungera. Vi bevakar systemet 24/7 och har inga servicefönster. Det innebär att Sekoia har en driftstid på 99,97 %.
Läs mer