Stora Skondal underlättat vardagen digitalt - Sekoia

Underlättat vardagen digitalt

Välkommen till äldreboendet Solgården och Stora Sköndal stiftelse. Stränga krav på dokumentation och en dålig överblick av alla insatser gjorde det svårt for personalen att leverera den bästa möjliga vård och omsorg.
Sabina Carlsson
Du går bara in på Sekoia och tittar och där står allting. Så ja visst er det bra. Det var ett framsteg vi fick här, det måste jag säga
Ann-Marie Ruthman, boende på Solgården

All information på ett ställe

Stora Sköndal ser en tydlig fördel med den samlade och lätt tillgängliga information av varje boende de får genom användning av Sekoia.

”När man kommer på jobbet på morgonen, så går personalen in och ser vad som är planerat för dagen. Därefter tittar man om det är också om det är något som ska förändras eller flytta till nästa dag”.

”Det är en tidsbesparande för varje medarbetare att man har alla uppgifter i lägenheten hos den boende. Du slipper att springa iväg och titta i en pärm, och sedan springa tillbaka och signera och checka av de insatser som du skal utföra. Al information kring den boende finns tillgänglig inne i den boendes lägenhet”.

”Så det är ett hjälpande verktyg for våra medarbetare så att de kan få en bättre struktur på dagen istället för att använde en massa papper”

Fokusera på de boende

Sekoia är inte bara ett planeringsverktyg for medarbetare, men också ett kommunikationsverktyg. Sekoia kan bjuda in anhörig för tillgång till den boendes kalender och bilder. De boende kan dessutom hemifrån skicka bilder och lägga in exempelvis ett besök. Äldreomsorgschef i Stora Sköndal, Helena Gille, förklarar:

”De fördela jag kan se med att använda Sekoia inom framtiden, handlar mycket om denne här transparensen mellan at öppna upp äldreomsorgen så att även de anhöriga får en inblick i äldreomsorgen och hur deras mamma och pappa som bor här har det”.

”Men också detta med at använda personal på bästa möjliga sätt, at vi kan lägga scheman till exempel ut från när de boende har det största behov”.

En ny börjarn

Alla medarbetare på Solgården, inklusive sköterskorna, er glada för att arbete digitalt utan en massa papper-listor. Sabina Carlsson, sköterska på Solgården förklarar:

”Innan vi hade Sekoia, så hade vi medicin signering på papper listor. Det blev mycket jobb för oss sjuksköterskor. Vi var tvungna att skriva ut papper listor varje månad. Det kunde bli väldigt kladdigt och otydlig när man gjorde en ändring och var tvungen att skriva detta för hand på papperslistorna”.

”Men nu är det väldig enkelt at ändra det i Sekoia, så det kommer jag att spara väldigt mycket tid på”

Solgården valde att implementera Sekoia med önskan att vara ett modernt äldreboende och minska tiden som används på pappersarbete:

”Så jag tycker jag att det är toppen att vi har kommit en bit på vägen och har startat med Sekoia. Vi blir ju ett modernt äldre levande än vad vi var tidigare” säger Eva Norberg

Sekoia har underlättat vardagen på Store Sköndal och det är inte bara ledningen som är nöjd med Sekoia:

”Du går bara in på Sekoia och tittar och där står allting. Så ja visst er det bra. Det var ett framsteg vi fick här, det måste jag säga” säger Ann-Marie Ruthman, som är boende på Solgården.

Information om Stora Sköndal

Stora Sköndal är en stiftelse som utan vinstsyfte arbetar med stöd, vård och omsorg
Sekoia och Stora Sköndal har arbetet tillsammans sedan 2015
Sekoia är implementerat i alla Stora Sköndals boenden