Sekoia gör det lätt att göra rätt - Sekoia

Sekoia gör det lätt att göra rätt

Petter Dahl har använt Sekoia på sin tidigare arbetsplats. Nu använder Anero mobil signering och planering i sina verksamheter.

“Jag ser många fördelar med Sekoia, dels så kan vi följa rutiner och har allt samlat på ett ställe. Det förenklar även journalföringen betydligt. Sekoia ger oss även möjlighet att kontrollera om vi följer vårdplan och genomförandeplan. Men en annan viktig sak är att Sekoia förenklar för medarbetarna, att det är lätt att göra rätt, då blir det roligare att jobba.” säger Petter Dahl, operativ chef på Aneros.

Alla tar del av rätt information samtidigt

På Anero jobbar socionomer, beteendevetare, behandlingspedagoger, behandlingsassistenter och familjehemskonsulenter. Medarbetarna byter av varandras arbetspass, eller är på helt olika platser, det ställer höga krav på att dela viktig information med varandra på ett lätt sätt.

Information som tidigare delades på whiteboardtavlor, post-it-lappar eller i ett telefonsamtal, kan nu alla få till sig genom Sekoia i mobilen. Det underlättar en gemensam syn på rutiner och hur Anero ska driva verksamheten i stort och smått.

“Tänk dig själv om du bor på ett HVB-hem och du möts av ny personal, då vill du inte ha samma frågor hela tiden. Med Sekoia kan vi enkelt föra över kunskapen från en medarbetare till en annan, hur litet eller stort det än är. I Sekoia kan vi dela information och även kommunicera med varandra, och man kan lätt se vad som har gjorts eller vad som behövs göras. Vårt mål är att säkerställa att alla medarbetare bemöter våra ungdomar på samma sätt.”

"Med Sekoia kan vi enkelt föra över kunskapen från en medarbetare till en annan, hur litet eller stort det än är."
Petter Dahl, operativ chef på Aneros HVB-hem

Enkelt att följa upp kvalitetsarbetet

Anero ställer höga krav på sitt kvalitetsarbete, och till sin hjälp har de olika verktyg där de följer upp och utvärderar sina insatser. Här är Sekoia en del av den uppföljningen. Petter ser en stor fördel att han på egen hand kan anpassa Sekoia utefter verksamheten eller gå in på individnivå. Till exempel om han vill lägga till ett formulär, eller vilka mätparametrar avvikelsesystemet ska ha. 

“Det är skönt att slippa ringa en support för att lägga till funktioner, jag kan lätt anpassa systemet så det passar oss. Sekoia gör att vi enkelt kan föra journal, lägga in våra uppgifter och mål som är kopplade till ungdomarna. I min roll blir det enklare för mig att följa upp, jag kan ta ut rapporter, se statistik och avvikelser, det gör att styrningen blir mycket enklare. Vissa uppgifter måste utföras på ett specifikt sätt, det kan vara en central rutin som måste appliceras på en arbetsuppgift, det kan jag lätt följa upp direkt i Sekoia” säger Petter.

“Man behöver inte vara tekniskt kunnig, Sekoia är väldigt lättanvänt och det kommer underlätta vårt jobb och kunskapsdelning betydligt, all information och kommunikation på ett ställe, det blir smidigast för alla”
Petter Dahl, operativ chef på Aneros HVB-hem
Medarbetarna har redan börjat lägga in rapporter och information i Sekoia, efter en kort utbildning är de flesta inne i systemet och självgående. Anero har fått stort stöd från Sekoia i implementeringen.

“Man behöver inte vara tekniskt kunnig, Sekoia är väldigt lättanvänt och det kommer underlätta vårt jobb och kunskapsdelning betydligt, all information och kommunikation på ett ställe, det blir smidigast för alla” avslutar Petter.