Hanveden har sparat tid och minskat läkemedelsavvikelser- Sekoia

Hanvedens äldreboende har sparat tid, höjt kvaliteten och minskat läkemedelsavvikelser

Sedan november 2019 använder sig Hanvedens äldreboende av Sekoia. Tack vare detta har verksamheten sparat tid, minskat mängden läkemedelsavvikelser och höjt kvaliteten i alla avseenden.

Sparat tid och minskat läkemedelsavvikelser

Hanvedens äldreboende öppnade januari 2016 och har 54 lägenheter som fördelade på 6 avdelningar. Jane Lundvall är utbildad arbetsterapeut och har varit verksamhetschef på Hanveden sedan två år tillbaka.

”Det är ett ganska nybyggt äldreboende, tillgänglighetsanpassat och modernt utformat. Vi är ett 40-tal fast anställda och 20 tal timvikarier, och vi har bemannat med omvårdnadspersonal dygnet runt, tre ordinarie sköterskor på dagtid samt en jourverksamhet som tar vid på kvällar och nätter,” berättar Jane Lundvall.

På avdelningarna finns både somatiska och demenssjuka, berättar Jane. Hon berättar att kunderna har ett varierat omvårdnadsbehov och det våra kunder behöver hjälp med, det vill säga insatserna, är väldigt individuellt utformade.

”Jag ser det som mitt viktigaste uppdrag att leda verksamheten för att erbjuda den bästa möjliga omvårdnaden för kunderna som bor här. Det bästa med min roll är att se till att allt vi gör i verksamheten bidrar till kvalitetsutveckling och förbättring.”

"Tack vare Sekoia har vi kunnat minska mängden administration och kan vara mer närvarande hos våra kunder."
Jane Lundvall, Verksamhetschef på Frösunda Omsorg Hanveden

All information samlat på ett ställe

Hanvedens äldreboende är också det första äldreboendet i Sverige att erbjuda en hbtqi-inriktning för personer i behov av somatisk vård och omsorg, fortsätter Jane.

”På vår regnbågsavdelning har vi skapat en öppen och inkluderande boendemiljö där alla kan vara precis som de är. Det är en viktig aspekt att ha med i vår kvalitetsutveckling där vi alltid vill se till att vi styr vårt arbete i rätt riktning.”

Jane nämner särskilt att detaljrikedomen som finns på Hanveden, att alla kunder i större utsträckning själva kan bestämma vilken omvårdnad de vill ha, kan säkerställas på ett bättre sätt.

”Det är väldigt viktigt för oss att alla insatser sker utifrån kundens egna önskemål och premisser och att de sker vid rätt tidpunkt. Det kan vara så enkelt som rutiner kring morgonomvårdnad, specifika detaljer kring städ, eller en anteckning om att kunden kan borsta tänderna själv men vill ha hjälp att sätta tandborsten i handen.”

Tidigare har all sådan information kring insatserna funnits i pärmar som ute på avdelningen, men tillsammans med Sekoia finns allt samlat i mobilen, direkt i lägenheterna där de hjälper kunderna.

"Vår personal har med sig informationen samlat på ett och samma ställe. De behöver inte längre kolla i en pärm innan de ska gå in till kunden eller gå tillbaka om de blir osäkra på något."
Jane Lundvall, Verksamhetschef på Frösunda Omsorg Hanveden
"Vi kan enkelt se hur många meter man gått, man kan göra ett bra schema. Sköterskorna hos oss uppskattar även möjligheten att kunna föra listor över kost och toalettvanor. Det är en av de viktigaste funktionerna då vi kan skapa mer individanpassade och personcentrerade insatser."
Jane Lundvall, Verksamhetschef på Frösunda Omsorg Hanveden

“Det bästa som hänt verksamheten”

Sekoia har underlättat arbetet för timvikarierna som jobbar då och då, och ibland på flera olika avdelningar, och ser till att de kan göra rätt.

”Våra timvikarier tycker att Sekoia är det bästa som har hänt verksamheten då de inte längre behöver känna sig osäkra kring vilken hjälp kunden vill ha. De har all information enkelt till hands, istället för i en pärm eller journalsystem.”

Att medarbetarna har rätt information med sig sparar i förlängningen en hel del tid för personalen och minimerar risken att göra fel, fortsätter Jane, och lyfter särskilt en viktig förbättring.

”En stor skillnad vi märkte direkt efter att vi implementerat Sekoia var även att våra läkemedelsavvikelser gick ned, vilket vi ser som en otroligt stor fördel då det innebär att vi kan säkerställa att våra kunder får rätt läkemedel. Nu ligger vi på ungefär tre avvikelser i månaden, vilket är väldigt lågt om man ser till hur många kunder vi har i vår verksamhet.”

En av Janes favoritfunktioner i Sekoia är att det enkelt går att skapa observationsscheman över olika parametrar som gör det möjligt att följa upp om kunderna sköter exempelvis träningen eller kosten.

Ett långsiktigt samarbete

Att ha ett system som Sekoia har helt enkelt gjort Janes uppdrag som verksamhetschef betydligt enklare att fullfölja, berättar Jane.

”Om vi får in en avvikelse eller synpunkt från en kund kan jag enkelt gå in och se om insatserna har utförts i rätt tid, om de flyttats eller ställts in. Jag kan helt enkelt se till att kunderna får det vi lovar enligt avtalet.”

Jane ser därmed samarbetet mellan Hanveden och Sekoia som långsiktigt, av flera anledningar.

”Vi är väldigt nöjda med Sekoia, de har hjälpt oss jättemycket med att säkerställa att alla insatser hos våra kunder sker i rätt tid och på rätt sätt enligt kundens egna önskemål. Tack vare Sekoia har vi kunnat minska mängden administration och kan vara mer närvarande hos våra kunder, istället för att sitta framför datorn. Det har höjt kvaliteten för hela vår verksamhet,” avslutar Jane Lundvall.