Här bestämmer kunden - Sekoia

Här bestämmer kunden

Frösunda Omsorg är en ledande aktör inom LSS och individ- och familjeomsorgen med verksamheter i hela landet. De sätter individen i fokus och du med funktionsvariation ska kunna leva ett självständigt liv med högsta möjliga livskvalitet. Det handlar om att skapa största möjliga värde för boende som här kallas kunder.
"Våra kunder som använder sig av Sekoia är mycket nöjda. De har valt att ersätta papperslappar, skrivtavlor och almanackor med den här appen. De tycker att Sekoia ger dem ordning och att de kan förbereda sig bättre när de ser kommande aktiviteter i sin lista. Det är kul att se dem aktiva och engagerade i användandet."
Robert, Medarbetare på Lidvägen

Idag används Sekoia i över 60 verksamheter inom Frösunda Omsorg. En av dessa är Lidvägen i Upplands Väsby,

De fokuserar på att leverera ett individuellt anpassat stöd som hjälper kunden att skapa struktur, rutiner och planering. Allt för att kundens vardagliga liv ska vara så tryggt och trivsamt som möjligt. Personalen på Lidvägen ge kunderna stöd för att vara självständiga och kundernas färdigheter, behov och utveckling styr insatserna.

För att personal ska kunna leverera rätt, individanpassat stöd, krävs det noggrann planering och lätt tillgänglig information om varje enskild kund. Till detta använder de Sekoia.

Underlättar både planering & signering

I appen kan medarbetarna se dagens insatser, en kort beskrivning av dessa och när de ska utföras. När en insats är gjort bockar personalen av den. De kan även signera läkemedel. Detta hjälper sjuksköterskan försäkra sig om att kunderna har fått sina mediciner i tid.

Med hjälp av Sekoia kan vi säkerställa att alla insatser blir gjorda och att alla medarbetare ser de senast uppdaterade rutinerna. Robert, medarbetare på Lidvägen, berättar:

”Våra kunder som använder sig av Sekoia är mycket nöjda. De har valt att ersätta papperslappar, skrivtavlor och almanackor med den här appen. De tycker att Sekoia ger dem ordning och att de kan förbereda sig bättre när de ser kommande aktiviteter i sin lista. Det är kul att se dem aktiva och engagerade i användandet.”

Kunderna kan också använda sig av Sekoia. Där kan de lägga till aktiviteter som de vill göra och sedan bocka av aktiviteterna när de är genomförda. Jacob förklarar:

”Det har blivit mycket lättare med Sekoia. Det underlättar i vardagen att man inte blir stressad.”

Fakta om Lidvägen

Lidvägen har sex fullvärdiga lägenheter
Lidvägen erbjuder boende för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, autism eller autismliknande tillstånd
Sekoia skapar överblick och tid til att få kunden i fokus