Här bestämmer kunden - Sekoia

Här bestämmer kunden

Frösunda Omsorg är ett värdedrivet företag. Det innebär att personalen arbetar utifrån samma värderingar. I grund och botten handlar det om att skapa största möjliga värde för medborgarna som här kallas kunder. Det är ju de som betalar. Den här principen kallar de för Frösunda-idén.
Arne Gustavsson och Sekoia
Att ha journalen samt genomförandeplanerna (GP) i systemet underlättade ännu mera i vardagen då medarbetarna inte behöver logga in i flera system. Samt att man kan skriva en journalanteckning som kan direkt kopplas till GP.
Maria Eklöf, Verksamhetschef
Det var en utmaning att hinna med allt vi skulle. Och därefter signera och dokumentera arbetet för att kunna följa och säkerställa att uppgifterna utförts
Antonio Cabot, Regionschef Frösunda Omsorg

En utmaning att hinna med allt vi skulle

Runt 8 000 anställda arbetar efter Frösunda-idén. Och visionen är klar och tydlig:

”Det innebär att våra kunder kan påverka och styra sin egen vardag. Och här spelar Sekoia faktiskt en viktig roll. Allt vi tidigare gjorde på papper hanterar vi nu digitalt”, berättar Antonio Cabot, Regionschef Frösunda Omsorg.

En av de stora utmaningar som digitaliseringen bidrar till att lösa handlar om ”compliance”. Med en relativt stor personalgrupp fyller många en viktig funktion varje dag. Det handlar om att hålla tungan rätt i mun och se till att alla arbetar mot samma mål:

”Det var en utmaning att hinna med allt vi skulle. Och därefter signera och dokumentera arbetet för att kunna följa och säkerställa att uppgifterna utförts och dokumenterats.”

Den nödvändiga överblicken gör arbetet enkelt och fokuserad

Även de anställda uppskattar digitaliseringen och hjälpen i vardagen:

”Den största fördelen för mig med Sekoia är att den underlättar mitt arbete. Det blir enkelt. Det är inte mycket pappersarbete kvar. Man bara kollar och signerar. All information finns ju där. Det går inte att glömma något”, berättar Ramadan Abdinasir som är undersköterska på Gutasund.

Innan Sekoia implementerades kunde det vara svårt att få den nödvändiga överblicken, berättar schemaplanerare Emmie Jarlekrans.

”Jag ser också att det skapar trygghet för våra kunder som bor här. Vårdplanen har skapats utifrån deras behov och önskemål och den kan nu enkelt och smidigt distribueras till personalen. På så sätt har alla tillgång till samma information. Och det gör att personalen kan arbeta med det kunden själv önskar och vill varje dag.”

Gutasund facts

Gutasund är en del av Frösunda Omsorg
Vård- och omsorgsboendet är i Uppsala, med 72 lägenheter
Sekoia skapar överblik och tid til att få kunden i fokus