Planeringsstöd möjliggör helhetssyn | Sekoia

Planeringsstöd möjliggör helhetssyn

Är det verkligen rätt, att vår personal skall använda 50% av sin tid på administration? Det frågade sig Burlöv kommun innan implementering av Sekoia i en pilot och nu används i full skala på kommunala äldreboende och LSS-boende.
Burlov Kommun och Sekoia
Med Sekoia glömmer vi inte lika mycket, för man behöver inte ha allting i minnet. Det är enkelheten, som gör en stor skillnad
Åsa Jönsson, Processledare

Att våga

Det är två saker som projektledare Ninette Hansson fokuserar på, när hon skal förklara varför kommunen har digitaliserat planeringen av vården. Först så har rekrytering av nya personal på det kommunala äldreboende Boklunden och LSS-boendet Granliden blivit svårare. Sedan upplevde vårdpersonalen en vardag med alltför många timmar på kontoret – med administration och pappersarbete:

”För oss handlade det om att våga. Vi behöver göra något annorlunda i vården. Så ledningen vågade fatta beslutet, och vi tvingade ingen att implementerade systemet. Vi frågade, vem som var intresserad och ville börja och det var många som ville. Nu ’äger’ verksamheten själva sin Sekoia-lösning. Det var så vi lyckades”, förklarar Ninette Hansson från Burlövs kommun.

Överblick och planeringsstöd

På äldreboenden märker man en tydlig skillnad. Enligt enhetschef Helene Nilsson på Boken bidrar Sekoia till ett planeringsstöd för det dagliga arbetet och för ökad kommunikation mellan personalen:

”Jag önskade att minska personalens stress genom att ge dem en överblick vad de gjort/eller inte gjort, och över vad som ska göras. Samt att de på ett tydligt sett kan planera in annat eller omfördela tid. Att de när de slutar för dagen ska vara trygga med att kollegerna kan se vad hen har gjort samt vad de skulle behöva göra”, berättar Helene Nilsson.

Vårdpersonal tycker att det är väldigt positivt att lätt kunna signera läkemedel och andra insatser.

”Med Sekoia glömmer vi inte lika mycket, för man behöver inte ha allting i minnet. Det är enkelheten, som gör en stor skillnad” säger processledare Åsa Jönsson.

Delaktighet och involvera

Också på LSS-boendet Granliden är Sekoia med i vardagen för att lyfta planeringen, så vårdtagarna får ta del i sina egen information:

”Brukaren kan själva använda Sekoia till sin dagliga struktur med kalender och mycket mer. En del brukare säger att de märkt att personalen får rätt stöd. Delaktigheten är i centrum här” tillägger Peter Lindström, som är enhetschef LSS.

Detta stöttas även av socialchef Lars Wästberg, som summerar hur Sekoia fungerar i Burlövs kommun:

”Det handlar i grund och botten om att frigöra tid till den direkta kontakten med brukaren genom att lätt ha tillgång till information om brukarens dagliga vård och omsorg. Personalen får en bättre överblick över dagen och det hjälper dem i deras arbete.”

Burlöv faktabox

Sekoia har implementerats inom äldreomsorg och LSS i Burlövs kommun
De viktigaste resultaten Burlövs skapar med Sekoia är ökad delaktighet och 50% minskad sjukfrånvaro
Kommunen summerar att Sekoia sparar tid och springande samtidigt som den upplevda kvaliteten ökar