Ett nytt sätt att dokumentera vård och omsorg - Sekoia

Automatisk dokumentation

Allt du planerar och utför, dokumenterar Sekoia automatiskt. Sluta med tidskrävande och otydlig journalföring. Lätt och precis dokumentation frigör tid till stöd, vård och omsorg.
"Jag ser att Sekoia skapar trygghet för våra kunder som bor här. Genomförandeplanen har skapats utifrån deras behov och önskemål. Den kan nu enkelt och smidigt dokumenteras."
Emmie Jarlekrans, Schemaplanerare, Frösunda Omsorg

Journalen uppdateras automatisk

Uppgifter på en platta

Planera och utföra

Med ett enkelt tryck signerar du utförd insats. Flytta eller ställ in insatser. Avvikelser dokumenteras automatiskt. Med full spårbarhet, styrt av behörigheter och delegering.
Ladda upp bilder, video eller PDF-filer

Instruktioner

Dela med dig av yrkeskunskap genom video, bild eller text. Då finns instruktionerna precis där de behövs. Det skapar trygghet för både de boende och personalen.
Snabb registrering av information

Formulär

Dokumentera och registrera i direkt anslutning till insatsen. En strukturerad insamling av information ger bättre förutsättningar för uppföljning och rapportering.
Planer på en platta

Planer

Planer är hjärtat i all vård och omsorg. Varje insats kan kopplas till en plan där mål och behov tydliggörs. Planer kan upprättas enligt IBIC med ICF koder eller valfri struktur.

Varför välja Sekoia

Lätt att använda

Tid för personcentrerad omsorg

Kvalitet i data och rapporter

Sekoia animation

Några av de organisationer vi samarbetar med