Ett nytt sätt att dokumentera vård och omsorg - Sekoia

Lägg tiden där den gör mest nytta

Planering, kommunikation och dokumentation för vård och omsorg.

Mer tid för omsorg. Individanpassad vård.

Uppgifter på en platta

Uppgifter

Med ett enkelt tryck signerar du utförd insats. Du kan även flytta eller ställa in insatser om det är relevant. Sekoia registrerar allt, och du kan senare hämta en loggfil med all information. Sekoia ger full spårbarhet.
Ladda upp bilder, video eller PDF-filer

Instruktioner

Dela med dig av yrkeskunskap genom video, bild eller text. Då finns instruktionerna precis där de behövs. Det skapar säkerhet för både de boende och personalen.
Snabb registrering av information

Formulär

Med formulär kan du registrera de saker och situationer som förekommer kring den boende − saker som vi observerar i omsorgen.
Planer på en platta

Planer

Skapa synlighet kring den övergripande informationen om den boende och få tillgång till relevant information direkt från surfplattor och mobiler. Det ger ökad säkerhet.

Varför välja Sekoia

Mer tid för omsorg

Personcentrerad omsorg

Lätt att använda

Sekoia animation
"Jag ser att Sekoia skapar trygghet för våra kunder som bor här. Genomförandeplanen har skapats utifrån deras behov och önskemål. Den kan nu enkelt och smidigt distribueras till personalen."
Emmie Jarlekrans, Schemaplanerare Frösunda Omsorg

Några av de organisationer vi samarbetar med